St Kevins Community College
Striving together for Excellence

Gaeilge 24

Great craic in St. Kevin's for Gaeilge 24
03-December-22
Gaeilge 24
Ghlac 116 dalta páirt i nGaeilge 24 ar scoil ar an Luan. Is imeacht bliantúil é seo a dhéanann Conradh na Gaeilge. Is dúshlán é a spreagann daltaí chun Gaeilge a labhairt do 24 uair an chloig ar scoil, sa bhaile agus ina gceantar áitiúil. Bhailigh na daltaí níos mó €1200 a úsáidfear chun an teanga Ghaeilge a spreagadh. Fuair gach dalta a ghlac páirt t-léine, banda láimhe agus leabhar frásaí. Bhí go leor Gaeilge le cloisteáil timpeall na scoile ó dhaltaí agus ó mhúinteoirí. Seoladh an lá ar maidin le hóráid as Gaeilge ón bpríomhoide Mr Doran agus ansin rinne na daltaí tráth na gceist, d'fhéach siad ar an scánnan 'An Cailín Ciúin' agus ghlac siad páirt i gcéilí. Lá iontach a bhí ann!
116 students participated in Gaeilge 24 in the school on Monday. This is an annual event ran by Conradh na Gaeilge. It's a challenge that encourages students to speak Irish for 24 hours in school, at home and in their local area. Students raised over €1200 which will be used to promote the Irish language. All students who participated got a t-shirt, wrist band book and a book of phrases. Lots of Irish was heard around the school from both students and teachers. The day was launched that morning with a speech in Irish from Mr Doran and students then competed in a table quiz, they watched the film 'An Cailín Ciúin' and participated in a céilí. It was a great day!
No events found
26-Jan-2023
Information evening for students, and their parents, moving into Senior Cycle
25-Jan-2023
Well done to Sophie Duffy-Clarke, who received an LCANA "Feargal Quinn Award" for her remarkable LCA results.
23-Jan-2023
Navigating the challenges and opportunities of the digital age
Dunlavin, Co. Wicklow.
045 406 000
Enquire
Location
© 2023 St Kevins Community College